Algemene voorwaarden www.lingerieamsterdam.nl

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Lingerieamsterdam.nl en de klant.

1.2. Voordat u een overeenkomst sluit, dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.

1.3. Lingerieamsterdam.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

 

Artikel 2 – Bestellen
2.1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding van de algemene voorwaarden en wanneer de order is geplaatst.
2.2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt lingerieamsterdam.nl   langs elektronische weg de ontvangst van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding    niet is bevestigd kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 3 - Betalen
3.1. Alle prijzen op de site van Lingerieamsterdam.nl zijn inclusief BTW en inclusief handling- en verzendkosten (binnen Nederland).
3.2. De bestelling dient vooraf betaald te worden. Dit kan direct via iDEAL of door geld over te maken op het rekeningnummer NL28ABNA061.06.71.510 t.n.v. J. R. Flapper.

3.3. Bestellingen worden binnen 7 dagen verstuurd vanaf het moment dat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening.
3.4. Als de betaling niet binnen de gestelde termijn is bijgeschreven dan vervalt automatisch de bestelling.
3.5. Mocht een artikel niet binnen 7 dagen leverbaar zijn dan laten wij u z.s.m. weten wanneer u het artikel kunt verwachten. Is het artikel niet meer leverbaar, dan zullen we u hiervan in kennis stellen en in overleg met u een alternatief bieden of uw bestelling annuleren.

 

Artikel 4 - Recht van retour

4.1. Mocht een artikel onverwacht toch niet aan uw verwachting voldoen, dan heeft u het recht het artikel retour te sturen. Stuurt u ons dan van te voren een e-mail via info@lingerieamsterdam.nl en geef de reden aan waarom u uw bestelling retour stuurt.
4.2. U bent zelf verantwoordelijk voor het op een correcte manier retour zenden van de artikelen. De artikelen dienen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele staat en verpakking met de   aankoopbon binnen 14 dagen na verzending van uw bestelling te worden geretourneerd aan Lingerie Amsterdam, Valkenburgerstraat 71, 1011 MH Amsterdam.
4.3. Mits er aan deze voorwaarden is voldaan en de artikelen correct verpakt worden ontvangen, ontvangt de klant binnen 30 werkdagen na ontvangst van de retourzending het betaalde bedrag op zijn of haar bank- of girorekening. De klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van terugstorting.    
4.4. De verzendkosten van de retourzending en risico van verzending zijn voor rekening van de afzender/klant.

4.5  Lingerie Amsterdam.nl neemt alleen artikelen retour en klachten in behandeling van artikelen die gekocht zijn op www.lingerieamsterdam.nl

 

Artikel 5 – Verzendkosten
5.1. De verzending van bestellingen geschiedt via PostNL. Artikelen besteld bij Lingerieamsterdam.nl worden, binnen Nederland, gratis verstuurd.
5.2. Lingerieamsterdam.nl is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van leveringen via PostNL. 

 

Artikel 6 – Levering
6.1. Ons streven is om binnen 7 dagen na ontvangst van uw betaling uw bestelling via PostNL aan te bieden.
6.2. Indien de levertijd onverhoopt niet haalbaar is, zullen we u laten weten wanneer u het artikel wel kunt verwachten.
6.3. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 7 – Privacy
7.1. Lingerieamsterdam.nl verstuurt persoonlijke gegevens over een beveiligde SSL verbinding.
7.2. Lingerieamsterdam.nl zal de gegevens die u achterlaat gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit houdt in om uw bestelling en order te verwerken en uw gegevens doorgeven aan PostNL om ervoor te zorgen dat uw order kan worden afgeleverd.
7.3.  Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken. 

 

Artikel 8 – Copyright
8.1. De website www.lingerieamsterdam.nl is eigendom van Richard Flapper. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom behoren toe aan Richard Flapper, waaronder mede begrepen de tekst en foto’s. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming beeld-   en/of tekstmateriaal van de website te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken; behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht
9.1. Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  

 

Website development: Etopia.nl