Het gebruik van afbeeldingen en teksten

 

De foto's en teksten zijn voor het exclusieve gebruik van lingerieamsterdam.nl gemaakt en dus auteursrechtelijk beschermd.

 

Zonder schriftelijke toestemming van lingerieamsterdam.nl is het gebruik, al dan niet voor commerciële doeleinden, niet toegestaan. Als u de foto's zonder schriftelijke toestemming van lingerieamsterdam.nl toch gebruikt, verbeurt u jegens lingerieamsterdam.nl zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder dat lingerieamsterdam.nl enige schade aannemelijk behoeft te maken € 500 per foto. Vermeerderd met de volledige door lingerieamsterdam.nl te maken kosten om haar rechten te handhaven, onverminderd de verplichting om het gebruik van de foto of foto's op eerste aanzegging te staken en gestaakt te houden. Lingerieamsterdam.nl zal in deze haar rechten handhaven.

 

Website development: Etopia.nl